Serveis

Obres

Nova construcció, reformes, rehabilitacions, instal·lacions elèctriques, telecomunicacions, xarxa...


Butlletí elèctric

Realització del Butlletí elèctric de reconeixement d'instal·lació elèctrica de Baixa Tensió i Certificat d'instal·lació elèctrica en Baixa Tensió.


Gestor energètic

El cost de l'electricitat a l'Estat espanyol és el quart més elevat a Europa, segons recull l'Eurostat (dades relatives a 2015)


Il·luminació nadalenca

El període nadalenc, l'època més especial de l'any.

Per això, volem oferir-te la realització d'un estudi d'il·luminació nadalenca personalitzat i exclusiu.

Realitzem per a tu un projecte d'il·luminació nadalenca, conjuntament amb Prilux, en què et farem una simulació i proposta dels espais a decorar, tant exteriors com interiors: façanes, recepció, lobby, etc.


Protecció contra Sobretensions

Revisió, estudi i muntatge de les proteccions necessàries contra sobretensions transitòries (llamps) i permanents (errors i/o deteriorament de les línies elèctriques) en les llars i locals.


INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es