Cirprotec

Cirprotec, especialista en protecció contra el llamp i les sobretensions.
Pioners en el disseny i fabricació de dispositius de protecció contra el llamp i les sobretensions, Cirprotec produeix des de fa més de 20 anys solucions i productes d'alta qualitat utilitzant les tecnologies més innovadores.

Amb un alt grau d'internacionalització i amb el fi d'estar a prop dels clients, disposa d'una extensa xarxa de delegacions comercials amb presència en més de 60 països.


Valor esperat d'Impactes

 

Definim nivell isoceràunic com el nombre de descàrregues elèctriques per unitat de superfície (km2) i per any, que mesura la probabilitat que té un punt del terreny de descàrrega atmosfèrica.

La zona de la Cerdanya es una zona amb alt risc d'impacte de llamps per Km2, Electricitat Xandri us assessorarà sobre quins aparells s'han d'instal·lar per protegir el vostre habitatge, local... davant de sobretensions transitaries i permanents.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es