• Títol de tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques
  • Diploma d'extensió universitària d'Energia solar fotovoltaica
  • Certificat d'AutoCAD per la Universitat Ramon Llull
  • Diploma d'especialització sobre el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es