Descarga
infografia_transicio_energetica.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.1 MB

Autoconsum fotovoltaic

L'autoconsum fotovoltaic consisteix en produir electricitat a través de panells solars fotovoltaics. Aquests panells capturen l'energia solar i la converteixen en electricitat.

 

Modalitats d'autoconsum.


Hi ha dues modalitats d'autoconsum:

 

Subministrament d'autoconsum (Tipus 1): Per als que consumeixen l'energia que produeixen.

És quan la potència instal·lada de generació elèctrica és ≤ a la potència contractada de la instal·lació i aquesta al seu torn és ≤ a 100kW. En aquest cas, el consumidor no està inscrit en el registre com a productor d'electricitat. És a dir, no hi ha remuneració.


Producció d'autoconsum (Tipus 2): Per als que a més d'auto consumir venen l'energia sobrant al mercat.
És quan la potència instal·lada de generació elèctrica és ≤ a la potència contractada de la instal·lació però no hi ha limitació (*). En aquest cas, el consumidor sí està inscrit en el registre com a productor d'electricitat i per tant, sí que hi ha remuneració. Per a la venda al mercat el consumidor haurà de pagar:

 • Peatge de generació (0,5 € / MWh)
 • I l'impost de generació (7%)

(*) No hi ha límit de potència excepte per al tipus 2B la potència instal·lada ha de ser ≤ a 100kW. A més aquest tipus d'autoconsum (2B) no té cap servei auxiliar.

En tots dos casos s'exigeix la permanència mínima durant 1 any i és prorrogable automàticament. És a dir, cal comunicar la rescissió del contracte si no es vol continuar.

Tipus de comptador.

L'autoconsum fotovoltaic requereix la instal·lació de dos comptadors:

 • Un que registra el consum elèctric de la xarxa
 • I un altre que registra l'energia neta que produeix la instal·lació fotovoltaica

En aquest sentit, a partir l'11 d'abril del 2016 és obligatòria la instal·lació d'un comptador addicional que registri el consum horari, és a dir, un comptador integrat en el sistema de telegestió. Per això, les persones interessades en l'autoconsum han de sol·licitar a la seva companyia distribuïdora una nova connexió o modificar la ja existent.


Tots dos comptadors han de reflectir l'autoconsum i és la companyia comercialitzadora la responsable de facturar al client els conceptes d'autoconsum que li trasllada la companyia distribuïdora.
Costos.

L'autoconsum fotovoltaic exigeix el pagament d'uns càrrecs que la companyia distribuïdora repercuteix a la companyia comercialitzadora i aquesta última és l'encarregada d'incloure'ls en la factura dels clients acollits a l'autoconsum.

Els càrrecs que s'han d'abonar són:

 • Fixos: S'apliquen sobre la potència contractada. Per a un client 2.0A suposa aproximadament 9 € / kW i any.
 • Variables: S'apliquen sobre l'energia horària que consumeix el client. Per a un client 2.0A suposa 0,049 € / kWh.

Aquests càrrecs es veuran reflectits a la factura a la secció "Detall de la factura".

Hi ha una sèrie d'excepcions al pagament d'aquests càrrecs:

1. L'autoconsum en baixa tensió i potència ≤ a 10 kW, estan:

 • Exempts del pagament dels càrrecs variables.
 • Exempts del pagament de càrrecs fixos, sempre que no tinguin bateries per acumular l'energia.
 • Exempts del pagament dels estudis d'accés i connexió i dels drets de presa de generació (costos recollits en el RD 1048/2013 i RD 1699/2011), si acrediten tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi l'abocament d'electricitat.

2. Territoris no peninsulars:

 • A Mallorca i Menorca s'aplica una reducció dels càrrecs variables.
 • A les Canàries, Eivissa, Formentera, Ceuta i Melilla estan exempts del pagament dels càrrecs variables.

3. Les cogeneracions no pagaran cap càrrec fins al 2019.12.31.


IMPORTANT: Per sol·licitar l'autoconsum cal tenir un contracte tècnic de la instal·lació on es recullin les característiques de l'autoconsum. Aquest contracte se sol·licita a la companyia distribuïdora i el titular ha de ser el mateix que el titular del contracte amb la companyia comercialitzadora.

Descarga
Subvencions per a sistemes d'emmagatzema
Documento Adobe Acrobat 106.1 KB
Descarga
ATLAS DE RADIACIÓ SOLAR.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.9 MB

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es