Per reduir l'import de les factures, cal tenir en compte que les empreses elèctriques calculen els preus d'acord amb les característiques dels comptadors instal·lats a l'habitatge, de la modalitat de contractació i de la tarifa contractada per l'usuari. 

 

I tenint en compte que el percentatge que es paga del terme fix de potència és el que més s'ha encarit en els últims anys, una de les mesures per pagar menys és justament reduir la potència per ajustar-la a les necessitats reals dels consumidors. 

 

Finalment, tenir uns hàbits de consum responsables també revertirà en un descens de la factura de la llum.

Quines modalitats de contractació hi ha?

 

Els contractes subscrits amb comercialitzadores de referència (les empreses que compleixen les condicions per oferir els preus regulats pel Govern de l’Estat espanyol) poden tenir aquests dos tipus de modalitats:

PVPC, preu voluntari per al petit consumidor 

És el més habitual en els habitatges domèstics, amb potència contractada menor o igual a 10 kW, i el preu màxim de referència que poden cobrar les comercialitzadores als consumidors que s’acullin a aquesta modalitat. 

 

Característiques:

 

Aplica el preu real que tingui l'electricitat en el mercat.

La durada del contracte és anual i es prorroga automàticament.

Llibertat per canviar a una altre tipus de contractació i de poder tornar sempre al PVPC.

Els consumidors vulnerables que tenen la modalitat de PVPC poden acollir-se al bo social.

Tarifa fixa a dotze mesos

 

Si la potència contractada és inferior o igual a 10 kW i es prefereix un preu estable i uniforme del kW/h durant tot l’any, es pot escollir aquesta modalitat. De totes maneres, aquest preu normalment és superior al que es paga pel PVPC. Totes les empreses comercialitzadores de referència estan obligades a oferir aquesta tarifa com a alternativa al PVPC.

 

Característiques:

 

La durada és anual i hi ha penalització limitada en cas de rescissió de contracte abans de l’any (fins al 5% del preu del contracte per l'energia estimada pendent de subministrar).

Renovació de la tarifa només a voluntat dels consumidors.

ATENCIÓ: Cal no confondre la tarifa fixa anual amb una tarifa plana. El preu de la factura bimensual variarà segons el consum d’energia durant el període calculat. El que es manté estable és el preu del kW per hora. Aquest contracte no pot tenir cap altre tipus de servei associat com ara manteniment, tarifes de gas, assegurances, etc.

 

La tercera opció és optar per les comercialitzadores de lliure mercat, independentment de la potència contractada:

 

Contractació bilateral

 

Modalitat recomanada per al consumidor que prefereix negociar les condicions del seu contracte directament amb la comercialitzadora de lliure mercat.

Els consumidors que tinguin contractada una potència superior a 10 kW estan obligats a acollir-se a aquesta modalitat. Si no, se’ls aplicarà el PVPC amb un recàrrec del 20%.

 

Característiques:

 

Implica ampliar l’oferta d’empreses comercialitzadores sense cenyir-se només als productes que ofereixen les de referència.

Incorporen clàusules especials o serveis addicionals (com ara revisions, manteniment, etc). Es recomana estudiar-los bé a l’hora de valorar i comparar ofertes.

Quina oferta és la més adient?

 

El consumidor té llibertat per escollir l'empresa que li subministra l'electricitat, així com el tipus d'oferta segons la potència contractada.

 

A l'Estat espanyol hi ha un centenar de comercialitzadores elèctriques. Per escollir la més adient es pot utilitzar el comparador de tarifes (tant d'electricitat com de gas, així com d'ofertes conjuntes) de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Cal concretar la població on està l'habitatge, el consum aproximat, la potència i la tarifa contractades i si es volen serveis addicionals. En funció d'aquests paràmetres, el comparador mostrarà les millors ofertes.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es