Els consumidors d’electricitat que us podeu acollir al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) teniu els següents drets en relació amb el subministrament:

 • Escollir lliurement la vostra comercialitzadora i la modalitat de contractació. 
 • Canviar de comercialitzadora sense cost i poder tornar al PVPC en qualsevol moment (per a potències menors o iguals a 10 kW).
 • Rebre la informació sobre preus, condicions de contractació i possibles canvis de manera clara i transparent.
 • Rebre la factura en paper sense cost addicional, la qual ha d’incloure les dades del vostre consum en el període de facturació, el consum mitjà diari i el consum total anual.
 • Triar entre llogar el comptador o adquirir-lo.
 • Disposar d’un telèfon gratuït d’atenció d’incidències i reclamacions de la vostra comercialitzadora (el trobareu a la vostra factura).
 • Reclamar qualsevol desacord amb la factura.

A més:

 • Informeu-vos dels preus, els descomptes i tots els serveis que ofereix l’empresa.
 • Estudieu molt bé l’oferta de la nova companyia abans de donar-vos d’alta.
 • Pregunteu quins són els requisits per fer el canvi de companyia.
 • No faciliteu les vostres dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les vostres dades personals, si no esteu realment segur de la contractació.
 • Si teniu contractat algun finançament amb la companyia actual, informeu-vos de com quedarà.
 • Llegiu detingudament el contracte, i no signeu mai un document en blanc.
 • El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
 • Si rebeu una trucada telefònica o una visita inesperada al vostre domicili perquè canvieu de companyia elèctrica, no us precipiteu i recordeu que teniu 14 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
 • Totes les empreses disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
 • És una garantia escollir una empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum.

 

Com presentar una reclamació?

 1. Podeu presentar qualsevol queixa, denúncia o reclamació a la vostra empresa comercialitzadora presencialment, telemàticament o telefònicament (al peu de la vostra factura trobareu el telèfon gratuït on adreçar-vos). En fer-ho, heu de demanar i guardar el justificant corresponent.
 2. L’empresa comercialitzadora us ha de respondre abans d’un mes.
 3. Si no esteu d’acord amb la seva resposta, podeu presentar la reclamació a l'Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi o, si no n’hi hagués, a l'Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor(OCIC) de la vostra comarca. Si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC us podeu adreçar a l’Agència Catalana del Consum.

 

No us poden tallar la llum per manca de pagament d’una factura sobre la qual heu presentat una reclamació.

Per a més informació us podeu dirigir al 012.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es