D’acord amb l’Ordre ministerial ICT/3860/2007, de 28 de desembre, el Pla de substitució d’equips estipula que tots els comptadors de mesura de subministraments d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW hauran de ser substituïts per equips nous que permetin la discriminació horària i la telegestió abans del 31 de desembre de 2018.

Avantatges dels comptadors intel·ligents

  • Permeten realitzar lectures a distància i, per tant, ja no hi haurà lectures estimades, totes seran reals.
  • Reducció del temps d’interrupció del subministrament per avaria, perquè se’n podrà localitzar l’origen més ràpidament.
  • Els canvis de condicions contractuals seran més àgils i es podran fer de forma remota, sense intervenció en el quadre de comptadors.

Cost de la substitució del comptador

La retirada de l’equip antic i la instal·lació del nou comptador són gratuïtes.

Si el comptador és de lloguer, seguireu pagant el lloguer que correspongui com havíeu fet fins ara. Tot i que l’import serà lleugerament superior, inclourà també els costos de manteniment i avaries.

Si el comptador és de propietat i té menys de 15 anys, la substitució no generarà cap cost per als propietaris ni cobrament en concepte de lloguer durant el període que quedi de vida de l’equip fins arribar als 15 anys.                                

Procediment de la substitució

L’empresa distribuïdora us enviarà una carta per indicar la data de substitució del comptador. Un operari vindrà a fer el canvi i, durant el procés, el subministrament elèctric s’interromprà breument. Un cop feta la substitució, el nou comptador es posarà en funcionament de manera immediata. Finalitzat el procés, rebreu una segona carta per informar-vos que la substitució s’ha realitzat correctament i que ja disposeu d’un comptador de telegestió. 

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es