Després de l'aprovació pel Govern del nou sistema per calcular el preu de l'electricitat, els clients acollits al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC -antiga TUR) poden triar aquestes 3 opcions:

Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) - antiga TUR

Aquest preu el calcula Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE) de forma diària en funció de:

Els preus per hora de l'energia en el mercat.
Aplicant el perfil d'un consumidor mitjà.
El preu de la llum pot canviar cada hora, segons evolucioni el mercat elèctric, de manera que mai serà igual en les teves factures i no és possible conèixer-lo amb antelació. Amb aquesta alternativa, l'import de les factures dependrà d'altres factors addicionals al nivell de consum, com el clima o la demanda de l'energia.

Si estaves amb l'anterior tarifa d'últim recurs (TUR) i no realitzes cap gestió aquest serà el sistema que s'aplicarà a partir de l'1 de juliol de 2014. (Reial Decret 216/2014 de 28 de març).

Preu Fix en mercat regulat.

S'estableix prèviament i és fix i estable durant 12 mesos. Amb aquesta alternativa coneixes el preu que pagaràs, no depèn de l'evolució en el mercat de l'electricitat, de manera que les variacions en l'import de la teva factura dependran només del nivell de consum.

Aquesta alternativa pot resultar més cara, però saps per endavant quin serà el preu de la llum que pagaràs.

En aquest cas, si vols donar de baixa abans que finalitzi l'any hauries de pagar una penalització. (Reial Decret 216/2014 de 28 de març).

Ofertes en el mercat lliure.

La tercera opció és contractar una tarifa en mercat lliure i podràs gaudir de majors avantatges:

Preus més competitius que el preu fix.
Preus coneguts per endavant i estables com a mínim durant un any.
Sense compromís de permanència, ni penalitzacions.
Pots contractar serveis addicionals que poden aportar importants descomptes.

A Endesa t'oferim la nostra tarifa One, una tarifa 100% en línia amb què no hauràs de preocupar-te de les fluctuacions del preu de l'energia, gaudiràs sempre d'un preu competitiu, no només durant el primer any i sense compromís de permanència.
Pots conèixer més sobre la nostra tarifa One.

A qui apliquen les noves modalitats de preu establertes pel Govern?

Als clients que tenien Tarifa d'Últim Recurs (TUR) amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW.
Als clients amb bo social.
Als clients amb potència contractada superior a 10kW (sense dret a TUR), que no disposen d'un contracte amb una comercialitzadora en el mercat lliure (tarifa dissuasiva).
Si tens un contracte amb Endesa Energia en el mercat lliure, no t'afecta.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es