La factura de la llum s'ha incrementat en aquests últims any, aquí trobaràs tota la informació per conèixer les diferents alternatives de preus, entendre la factura, els nous comptadors i els nostres drets com a consumidors.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es