El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per a substituir els vehicles amb motor de combustió interna.

El vehicle elèctric entès com un vehicle capaç de funcionar amb energia elèctrica, la qual ha estat subministrada mitjançant una font d’energia elèctrica externa, presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible a les nostres ciutats, atés que permet una millor integració de les energies renovables i un nou posicionament de la indústria de l’automòbil.

  • Avantatges econòmics pels vehicles electrics

L’impost de matriculació és gratuït. En comparació, un vehicle convencional paga entre 1.500€ i 2.000€

L'impost de circulació IVTM és reduït fins al 75%, en funció de cada ajuntament. En comparació, un vehicle convencional paga de forma anual entre 80 i 170€

Aparcament en zona blava amb imports i tarifes gratuïtes o avantatjoses, amb la targeta LIVE Barcelona, o amb sistemes similars gestionats de forma municipal.

Descomptes del 30% acumulable a altres descomptes a autopistes i altres vies, com el servei EcoviaT

Actualment, hi ha vigents el Pla PIVE 8 i el Pla Movea per a la compra de turismes eficients i l'adquisició de vehícles comercials i bicicletes elèctriques.

 

L'ús d'un vehicle elèctric suposa un important estalvi per a la butxaca del consumidor. El seu principal avantatge econòmic prové del tipus d'energia que utilitza: l'electricitat. És molt més barat recarregar un cotxe elèctric que omplir amb gasolina el dipòsit d'un cotxe de combustió interna. Per tant, la despesa inicial que suposa la compra d'un cotxe elèctric s'amortitza en diversos anys gràcies a l'estalvi en combustible, sobretot si tenim en compte les constants pujades del preu dels hidrocarburs que s'estan produint a curt i mitjà termini.

Les dades del cotxe elèctric juguen a favor d'aquest vehicle net i sostenible. Si comparem xifres, amb un consum elèctric mitjà de 15 kWh / 100 km, recarregant a preu de tarifa TUR de 0,142319 € / kWh, el cost de recarregar un vehicle elèctric seria de 2,1 € / 100 km aproximadament . I, aplicant la tarifa nocturna actual, el cost es transforma en 1 € (consulta les la calculadora del cotxe elèctric). Per la seva banda, segons dades de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), un utilitari de gasolina que consumeixi 6 litres / 100 km té un cost d'uns 7 € / 100 km (preu mitjà de la gasolina a Espanya de l'any 2010 segons estadístiques del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç).

A part de l'estalvi de combustible, els cotxes elèctrics tenen un important estalvi en manteniment, en no tenir olis ni altres lubricants, menys filtres, un escàs desgast de frens i absència de transmissions mecàniques, entre altres coses. A més, l'eficiència energètica del vehicle elèctric és gairebé el doble que el de combustió interna. Segons dades de la Comissió Europea, un cotxe elèctric té una eficiència del 60% davant del 20% dels motors convencionals.

Finalment, no hem d'oblidar els importants avantatges que tenen els cotxes elèctrics per al medi ambient, que també es tradueixen en beneficis econòmics, sobretot per a la societat. La més important: el tub d'escapament d'aquests vehicles no emeten diòxid de carboni (CO2), contribuint a reduir l'efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica que ocasionen les emissions dels cotxes convencionals. A més, els seus motors són totalment silenciosos i no pateixen vibracions, el que ajuda a reduir la contaminació acústica.

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es