Blog - Bo Social 2017

Ja ha entrat en vigor el Reglament del bo social, que incorpora diverses millores per combatre amb més garanties la pobresa energètica.


Què és el Bo Social?

El Bo Social és un descompte en la factura elèctrica regulat pel Govern. Està pensat per a les llars amb dificultats econòmiques i, per tant, considerats vulnerables.
Per tenir el Bo Social és necessari tenir contractada la tarifa regulada (PVPC) i una potència igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.
A més, cal complir una sèrie de requisits. En funció dels quals compleixis, tindràs dret a un descompte del 25% o del 40% sobre el total de la teva factura elèctrica.

Quins són els requisits per poder demanar el Bo Social?

Per beneficiar-te del Bo Social has de contractar la tarifa elèctrica PVPC  amb una potència igual o inferior a 10 kW en el teu habitatge habitual.
A més, hauràs de complir els requisits per ser considerat client vulnerable, vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social.

Clients vulnerables
Es considera que són clients vulnerables (descompte en factura del 25%) les famílies que compleixin algun dels següents requisits.


Per nivell de renda anual, que sigui inferior o igual als següents límits:


• Unitat familiar sense menors a càrrec: 1,5 vegades el IPREM*
• Unitat familiar amb un menor a càrrec: 2 vegades el IPREM*
• Unitat familiar amb dos menors a càrrec: 2,5 vegades el IPREM*
*IPREM anual 14 pagues vàlid per 2017: 7.519,59 euros


Tots aquests llindars s'incrementaran en 0,5 vegades el IPREM en els casos en què algun membre de la família tingui discapacitat major o igual al 33%, sigui víctima de violència de gènere o sigui víctima de terrorisme.

Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent).
Famílies nombroses: totes sense excepció.

 


Clients vulnerables severs
Es considera que són vulnerables severs (descompte en factura del 40%):


• Per nivell de renda: les famílies que tinguin uns nivells de renda inferiors al 50% dels límits vàlids per a clients vulnerables.
• Pensionistes: que tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes de la Seguretat Social, percebin la pensió mínima (per jubilació o invalidesa permanent) i tinguin una renda anual inferior o igual a 1 vegada el IPREM.
• Famílies nombroses: amb renda inferior a 2 vegades el IPREM.


Clients vulnerables severs en risc d'exclusió social
En aquesta categoria entren aquells clients vulnerables severs que estan sent atès pels serveis socials d'una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura.

Escribir comentario

Comentarios: 0

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es