Factura llum 2021

 

Les potències inferiors a 15kw passaran a dir-se tarifa 2.0TD

Els canvis estan motivats per aconseguir un ús "responsable de l'electricitat"

Les modificacions són les següents

  • Rebaixa dels peatges de la factura elèctrica.
  • Renovació de l'estructura, amb una ampliació dels períodes de facturació, fins a 6 períodes al dia. (període 1 punta........període 6 vall)  la seva distribució horària del període 6, des de les 00:00 fins les 8:00 del matí en dies laborals,  dissabtes, diumenges i festius nacionals
  • Quatre temporades de facturació a l'any.

(i) Temporada alta: gener, febrer, juliol i desembre.

(ii) Temporada mitjana alta: març i novembre.

(iii) Temporada mitjana: juny, agost i setembre.

(iv) Temporada baixa: abril, maig i octubre.

 

(i) A : Dilluns a divendres no festius de temporada alta.

(ii) B : Dilluns a divendres, no festius de temporada mitjana alta.

(iii) B1 : Dilluns a divendres, no festius de temporada mitjana.

(iv) C : Dilluns a divendres, no festius de temporada baixa.

(v) D : Dissabtes, diumenges, festius (d'àmbit nacional d'acord amb el calendari oficial) i el 6 de gener. (Període vall)

 

  • Possibilitat de contractar dos potencies al dia, període punta i vall.
  • Desapareix el ICP (interruptor de control de potència) se substitueix per un maxímetre.

Període A B B1 C D
P1

De 9 h a 14 h

De 18 h a 22 h

       
P2

De 8 h a 9 h

De 14 h a 18 h

De 22 h a 0 h

De 9 h a 14 h

De 18 h a 22 h

     
P3  

De 8 h a 9 h

De 14 h a 18 h

De 22 h a 0 h

De 9h a 14 h

De 18 h a 22 h

   
P4    

De 8 h a 9h

De 14h a 18 h

De 22 h a 0 h

De 9h a 14 h

De 18 h a 22 h

 
P5      

De 8 h a 9 h

De 14 h a 18 h

De 22 h a 0 h

 
P6 De 0 h a 8 h De 0 h a 8 h De 0 h a 8 h De 0 h a 8 h Totes les hores del dia


Escribir comentario

Comentarios: 0

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es