Blog - Més de 177m € / anuals en danys elèctrics a les llars

El recent estudi realitzat per UNESPA reflecteix que durant el 2016 els danys elèctrics van suposar 177.000.000 € en costos de cobertura de les llars.

Instal·lar un protector contra sobretensions evita la destrucció dels equips i allarga la seva vida útil en més d'un 20%, el que permet reduir significativament el volum de residus electrònics. Així mateix, redueix el consum elèctric de les instal·lacions i tot això es tradueix en estalvi econòmic i sostenibilitat mediambiental.

A més, protegir contra el llamp i les sobretensions evita:

Danys a les persones.
Desgast prematur i / o destrucció d'equips i incendi.
Interrupcions de servei.
Cessament temporal de l'activitat.
Pèrdua de dades.

En definitiva, una adequada protecció contra el llamp i les sobretensions és indispensable per prevenir dels danys que provoquen a les llars.

Escribir comentario

Comentarios: 0

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es