Blog - Sobretensions elèctriques

Una sobretensió és un augment de la tensió per sobre dels seus valors nominals. 
230V monofàsic (Neutre - Fase) tensió simple.*
400V trifàsic (Fase - Fase) tensió composta.*

Tipus de sobretensions 

  • Transitòria.

Poden ser originats per l'impacte d'un llamp o fenòmens atmosfèrics (la principal causa) o per commutacions a la xarxa.

  • Permanent.

Són augments de tensió superior al 10 per cent de la tensió nominal i de durada indeterminada, majoritàriament per la descompensació de les fases, habitualment causada pel trencament del neutre. El trencament de neutre provoca una descompensació en les tensions simples, el que produeix en els receptors reducció de vida útil, destrucció immediata i fins i tot incendis.

*La tensió simple es defineix com el valor eficaç de la tensió que es té, en mesurar entre un conductor de fase i al conductor neutre d'una instal·lació elèctrica trifàsica, (230V). Aquesta és la tensió nominal de la majoria d'aparells del nostre habitatge.

*La tensió composta es defineix com el valor eficaç de la tensió que es té en mesurar entre dos conductors actius en una instal·lació elèctrica trifàsica. (400V)

Escribir comentario

Comentarios: 0

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN BT
CATEGORIA IBTB
REIE - 00-5005946
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya

INSTAL·LADOR AUTORITZAT EN TELECOMUNICACIONS
CATEGORIA A

RITC - 23146
Inscrit el registre corresponent de la Generalitat de Catalunya


 

Tel. 620 42 60 18 Email: electricitat@xandri.es